Monitoring Produkcji

Rozwiązanie do Zautomatyzowanego Monitoringu oraz Usprawnienia Procesów Produkcyjnych dostarcza zbiór predefiniowanych mechanizmów przeznaczonych, zarówno do monitoringu przebiegu produkcji w czasie rzeczywistym, jak i do dedykowanych analiz oraz ciągłego usprawniania szeroko pojętych procesów planowania, realizacji i rozliczania produkcji oraz procesów zapewnienia ciągłości pracy. Mechanizmy systemu podczas jego wdrożenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. System realizuje stały zautomatyzowany monitoring maszyn oraz przebiegu produkcji, który obejmuje między innymi stan maszyn, status zadań, czas zadań, zliczanie cykli, powiązane zdarzenia, alarmy, parametry prądu, zużycie energii, itp.. Automatycznie identyfikuje odstępstwa od wzorcowego cyklu produkcyjnego, a także awarie, oraz inne zdarzenia mające wpływ na produkcję informując o nich wskazane osoby. Pozwala na automatyczne pobieranie z systemów ERP/MRP informacji o planowanych zadaniach, a zwrotnie przesyła informacje na temat ich stanu oraz dane do zautomatyzowanego rozliczania zadań produkcyjnych.

Korzyści dla firmy:
  • Obniżenie kosztów produkcji wynikające z redukcji przestojów oraz zmniejszenia ilości i czasów awarii.
  • Większa efektywność produkcji, jako rezultat automatyzacji eliminującej manualną kontrolę procesów produkcyjnych.
  • Większa zyskowność wynikająca z właściwego doboru asortymentu, cen oraz marż.
  • Wiarygodność oraz skuteczniejsza penetracja rynku opierająca się na realnych informacjach na temat możliwości produkcyjnych.
  • Redukcja kosztów produkcji poprzez optymalizację procesów produkcyjnych oraz optymalizację wykorzystania ograniczonych zasobów i łańcucha dostawa.
  • Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez proaktywne i planowe zarządzanie.
  • Możliwość natychmiastowego oraz skutecznego zarządzania działaniami korekcyjnymi na produkcji.
  • Stałe usprawnianie wszystkich aspektów produkcji w oparciu o analizy automatycznie gromadzonych danych.
  • Obniżenie kosztów w powiązanych z produkcją obszarach organizacji.