IT Service Management (ITSM)


Pakiet IT Service Mangement (Service Desk, Katalog Usług, Asset Management)

Pakiet ITSM (Service Desk, Katalog Usług, Asset Management), którego zaletą jest prosta, zintegrowana, zgodna ze standardami ITIL architektura i zaawansowane mechanizmy samoobsługi użytkowników oraz wsparcie dla nich wykorzystujące różnorodne źródła wiedzy oraz standardową usługę Service Desk. Do istotnych funkcji pakietu należy zawansowany katalog usług i moduł całościowego zarządzania cyklem życia zasobów IT obejmujący analizy ich dostępności, wykorzystania, warunków użytkowania, umów i kosztów.