Zautomatyzowane Zarządzanie Konfiguracjami


Scentralizowane Zarządzanie Konfiguracjami, Instalacjami, Aktualizacjami oraz Wykorzystaniem Oprogramowania na Urządzeniach Końcowych

CA Client Automation służy do automatyzacji zarządzania środowiskami informatycznymi (stacje robocze, urządzenia mobilne, serwery) w obszarze kontroli i wymuszania standardów konfiguracyjnych, analizy wykorzystania oprogramowania oraz zautomatyzowanych i scentralizowanych instalacji, migracji, aktualizacji, patchowania środowisk systemowych oraz działających na nich aplikacji.