Mencor Systems Sp. z o.o.

Celem firmy jest dostarczanie naszym Klientom rozwiązań zapewniających ciągłość działania, bezpieczeństwo oraz wydajność, zarówno infrastruktury informatycznej oraz telekomunikacyjnej, jak i jej zasobów oraz usług, gdzie jako rozwiązanie rozumiemy właściwy i dopasowany do potrzeb klienta produkt, jego efektywne wdrożenie dostarczające wymagane funkcjonalności oraz niezbędne zmiany organizacyjne umożliwiające jego skuteczne wykorzystanie.


Głównym obszarem działania firmy Mencor Systems są rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą informatyczną, jej usługami, ciągłością oraz bezpieczeństwem działania, rozwiązania klasy bezpieczeństwa informatycznego (DLP, SIEM, itp.), Application Performance Management (APM), IT Service Management (ITSM) oraz rozwiązania klasy DDI (DNS, DHCP, IP Address Management). Dostarczane przez nas produkty opierają się na partnerstwach z liderami rynku w tym zakresie, do których należą Alien Vault, CA Technologies, CoSoSys, HP Enterprise, Netwrix, Nokia (dawniej Alcatel-Lucent), Observe IT, Webroot oraz Wheel Systems.

 

Mencor Systems świadczy również usługi konsultingowe obejmujące między innymi doradztwo w obszarze strategii informatyzacji przedsiębiorstw, identyfikacji oraz porządkowania wymagań organizacji w zakresie automatyzacji procesów biznesowych oraz zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem połączone z doborem właściwych narzędzi informatycznych w tym zakresie, przygotowywanie i prowadzenie przetargów w zakresie informatyzacji organizacji, usługi doradcze w zakresie procedur RODO oraz w zakresie doboru i wdrażania systemów bezpieczeństwa IT pozwalających na wypełnienie wymagań RODO, analizy efektywności zarządzania infrastrukturą IT oraz audyty środowisk sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych, doradztwo w zakresie architektury, projektowania i wdrażania systemów informatycznych, usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie realizacji oraz zarządzania projektami i programami, optymalizacji procesów biznesowych, analiz biznesowych, doradztwa organizacyjnego i biznesowego.

 

Skuteczność naszego działania opiera się na połączeniu innowacyjnych, jednocześnie sprawdzonych technologii z doświadczeniem i kompetencjami z zakresu zarządzania zasobami IT oraz wiedzą na temat aplikacji i obszarów biznesowych, których środowisko wspieramy. Wymiernym efektem naszego podejścia jest stabilne działanie technologii informatycznych oraz wspieranych przez nie usług biznesowych przy optymalnym poziomie kosztów.