Integracje Monitoringu Produkcji

Integracja z rozwiązaniami ERP/MRP pozwalająca na pobranie i wyświetlenie bezpośrednio na produkcji zadań planowanych do uruchomienia na poszczególnych maszynach, ich wymaganej konfiguracji, czy receptur powiązanych z zadaniem. Z drugiej strony system wysyła do modułów związanych z planowaniem produkcji informacje mające wpływ zarówno na uruchomione, jak i planowane zadania produkcyjne (np. aktualny stan zadania, przewidywany czas zakończenia zadania na podstawie analizy rzeczywistego cyklu, informacje o awariach, przestojach, pracach, itp.). W ramach integracji system przesyła także informacje o zakończeniu zadania, przestojach oraz zużyciu energii elektrycznej dla konkretnego zadania.

Integracja z systemem kamer przemysłowych, pozwalająca na kontekstowe wywoływanie widoku z  kamery lub linii produkcyjnej bezpośrednio z systemu monitoringu produkcji. Wywołanie kontekstowe pozwala zobaczyć obraz maszyny, której status aktualnie weryfikujemy, np. w celu wizyjnego sprawdzenia, co się dzieje z maszyną, która zgłosiła alarm.

 
Integracja z systemami do monitoringu form dla wtryskarek pozwalająca na pobieranie, agregowanie, prezentowanie oraz kompleksowe analizy informacji na temat pracy form w powiązaniu z innymi informacjami na temat pracy wtryskarek.