DDI - DNS, DHCP, IP Address Management


Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie adresacją, sieciami, podsieciami oraz usługami IP

Nokia VitalQIP służy scentralizowanemu i zautomatyzowanemu zarządzaniu adresacją, sieciami, podsieciami oraz usługami IP wraz z automatyzują czynności administracyjnych, HA, możliwością odwzorowania i zmapowania w narzędziu struktury organizacji na sieci, podsieci oraz usługi IP, czy mechanizmami audytu dla dzierżaw IP oraz działania usług IP.