Monitoring Infrastruktury, Usług oraz Zasobów IT


Zunifikowane i Dopasowane do Potrzeb Każdej Organizacji Zarządzanie Infrastrukturą IT

CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) to rozwiązanie do zintegrowanego, zunifikowanego oraz dobranego do potrzeb organizacji zarządzania infrastrukturą IT w ramach jednego, spójnego architektonicznie, w pełni elastycznego i skalowalnego rozwiązania, które posiada zaawansowaną inteligencję oraz automatyzacje dotyczące monitoringu różnorodnych obszarów dobieranych zarówno w zakresie, głębokości, jak i wykorzystywanych mechanizmach do potrzeb klienta (sieć, serwery, wirtualizacje, aplikacje, chmura, itp.) z uwzględnieniem wzajemnych ich relacji i wpływu na usługi IT.


Zaawansowany Monitoring Sieci oraz Dostarczanych za Jej Pomocą Usług IT

CA Spectrum to specjalizowane narzędzie dedykowane do monitoringu sieci, które zarządza zdarzeniami, umożliwiając zapewnienie i weryfikację stanu oraz dostępności infrastruktury sieciowej oraz świadczonych z jej użyciem usług IT. Stanowi ono kompleksową, skalowalną platformę, umożliwiającą zarządzanie i analizowanie w czasie rzeczywistym stanu i dostępności wielkoskalowych, heterogenicznych środowisk IT. Umożliwia izolowanie źródeł niedostępności i pogorszenia wydajności, zmniejszając dzięki temu koszty operacyjne funkcjonowania sieci, dostarczając jednocześnie widoków zawierających szczegółowe informacje na temat jakości działania monitorowanej infrastruktury.