Zarządzanie Tożsamością i Dostępem (IAM)


Pakiet do Zarządzania Tożsamością i Dostępem Użytkowników CA Identity Suite

Rozwiązanie CA Identity Suite służące do zarządzania tożsamością oraz dostępem użytkowników do środowisk i rozwiązań IT (Identity and Access Management – IAM) pozwala na zarządzanie pełnym cyklem życia tożsamości zarówno zwykłych, jak i uprzywilejowanych dla wielu kontekstów zatrudnienia, jednocześnie zapewniając wsparcie dla niezależnego zarządzania wieloma strukturami organizacyjnymi. Narzędzie poza szeroką listą konektorów do powszechnie stosowanych aplikacji posiada także narzędzia do ich samodzielnej budowy, co pozwala zarządzać dostępem dla każdego zasobu w organizacji.  Zarządzanie tożsamościami i uprawnieniami użytkowników można zautomatyzować za pomocą szeregu konfigurowalnych workflow powiązanych z profilami pracowników w systemach HR mapowanymi na odpowiednie środowiska i uprawnienia IT. Rozwiązanie stale prowadzi analizy ryzyka związane z zakresem przyznawanych uprawnień, konfliktami w tym zakresie, wymaganą separacją uprawnień, wymaganymi certyfikacjami uprawnień proaktywnie identyfikując i alarmując o zagrożeniach oraz naruszeniach wdrożonych polityk. CA Identity Suite nie tylko zwiększa bezpieczeństwo w organizacji, ale także jej efektywność będącą rezultatem wspomnianych już automatyzacji oraz wykorzystania prostego i przystępnego interfejsu użytkownika powiązanego z prostotą oraz intuicyjnością działania rozwiązania, także w zakresie usług typu self-service udostępnionych bezpośrednio użytkownikom. Efektywne jest także wdrożenie rozwiązania, ponieważ opiera się ono na prekonfigurowanych narzędziach oraz efektywnych mechanizmach konfiguracyjnych.