Usługi w zakresie informatyzacji organizacji


  • Usługi doradztwa w obszarze strategii informatyzacji przedsiębiorstw w kontekście strategii i potrzeb biznesowych, profilu i pozycji rynkowej, struktury organizacyjnej, kompetencji oraz innych czynników wpływających na właściwy dobór oraz zastosowanie narzędzi informatycznych usprawniających działanie organizacji.
  • Definiowanie rzeczywistych (bieżących i przyszłych) wymagań organizacji w zakresie usprawnienia, optymalizacji oraz automatyzacji procesów oraz zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Usługa realizowane jest przy udziale kluczowych pracowników firmy, a jej rezultatem może być właściwy dobór rozwiązania ERP/MRPII lub BPM dla organizacji (wyplenienie wymagań, korzyści vs. koszty – jawne i ukryte, niezbędne zmiany organizacyjne, ryzyko, itp.), gdzie opcją jest możliwość przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w tym zakresie oraz nadzoru nad wdrożeniem rozwiązania.
  • Analiza efektywności zarządzania infrastrukturą IT oraz audyty środowisk sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych.
  • Doradztwo w zakresie architektury, projektowania i wdrażania systemów informatycznych.
  • Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie realizacji oraz zarządzania projektami i programami, optymalizacji procesów biznesowych, analiz biznesowych, doradztwa organizacyjnego i biznesowego.
  • Dostarczania zasobów projektowych (konsultanci, analitycy, projektanci, programiści, kierownicy projektów).